Volavý Vítěslav PhDr. - 10. 3. 1922 - 11. 4 . 1983, folklorista, přírodovědec, primáš cimbálové muziky.
Studoval na gymnáziu ve Strážnici, později na FF MU v Brně. Zpočátku působil jako profesor na strážnickém gymnáziu, v roce 1956 se stal ředitelem Krajského střediska lidového umění ve Strážnici. Ze Strážnických slavností vybudoval postupně mezinárodní folkloristický festival.

Skácel Jan - 4. 2. 1899 - 14. 6. 1984, kronikář, historik, rodák ze Strážnice
Maturoval na strážnickém gymnáziu, později působil jako učitel v Petrově, Sudoměřicích, Vnorovech, Ždánicích, ve Strážnici byl ředitelem základní školy. Publikoval řadu odborných článků z regionální historie. od roku 1937 psal kroniku města, je autorem historických monografií některých obcí regionu, autorem publikace Čtení o Strážnici a Z dějin Slovácka.

Komenský Jan Amos - 1592 - 1670, český teolog, kněz a biskup jednoty bratrské
Žil v létech 1604 - 1605 ve Strážnici, kde byl žákem vyšší bratrské školy. Je autorem pedagogických prací - Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená, dále Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Labyrint světa a ráj srdce, Didaktika ..Letenky

Drabík Mikuláš - 1588 - 1671, českobratský kněz, přítel Komenského
Pocházel z měšťanské rodiny ve Strážnici, od konce 30. let míval vidění, v nichž prorokoval zkázu Habsburků, osvobození českého národa, návrat exulantů do vlasti. Je autorem dvou spisů - Nahlédnutí do hrozné propasti soudů božích a Traktátu vyvolených.

Hrejsová Božena - 1870 - 1945, učitelka, sociální pracovnice ve Strážnici a Radějově
Vybudovala ve Strážnici Dětský domov, pečovala o opuštěné a nemocné děti, založila poradnu pro matky, v Radějově vznikla její zásluhou ozdravovna.

(Sestavil Mgr. Vratislavský - Muzejní spolek ve Strážnici)